słowianie łączcie się

Historia Słowian w Niemczech

Historia Słowian w Niemczech jest złożona i często kontrowersyjna. Chociaż większość Słowian mieszkających w Niemczech to rzeczywiście imigranci, ich obecność jest udokumentowana już od średniowiecza, kiedy to działali jako kupcy, handlarze i dostawcy towarów. Ponadto wielu z nich pozostało, a nawet zasymilowało się z niemiecką kulturą. Chociaż zdarzały się przypadki rasizmu wywołanego przez reżim nazistowski wobec niektórych Słowian, nie da się zaprzeczyć, że ich wpływ był dość znaczący. Oto bliższe spojrzenie na to, co Słowianie historycznie wnieśli do Niemiec.

Wkład gospodarczy

Słowianie na przestrzeni wieków wnieśli wiele do niemieckiej gospodarki. Od XI wieku słowiańscy kupcy sprowadzali z innych obszarów Europy Wschodniej do Europy Środkowej cenne surowce, takie jak drewno, tkaniny i miód. W tym okresie działali również jako pośrednicy w różnego rodzaju handlu pomiędzy niemieckimi książętami, miastami i Włochami. Najnowsze dowody genetyczne wskazują, że współczesne cechy związane z przedsiębiorczością mogą pochodzić od słowiańskich przodków, którzy stanowili ważną część gospodarki średniowiecznych Niemiec.

Wpływ kulturowy

Wpływ kulturowy, jaki Słowianie pozostawili w Niemczech jest dość znaczący. W literaturze niemieckiej można znaleźć wiele wzmianek o wschodnich najeźdźcach, natomiast w folklorze słowiańskim często pojawiają się niemieckie postacie – jest to świadectwo symbiotycznego przyjmowania elementów kultury drugiej strony. Innym aspektem, w którym wpływy te są odczuwalne, jest język.

Używane do dziś terminy takie jak „Mittvierziger” (koło podbiegunowe) czy „Hinterbliebener” (krewny, który przeżył katastrofę) powstały w wyniku wielowiekowych kontaktów nie tylko jako słowa zapożyczone, ale również poprzez zapożyczenia dialektalne; częściowo od nich pochodzą również tradycyjne potrawy bistro, takie jak gulasz czy gołąbki.

Wpływ polityczny

Słowianie mają duży wpływ na politykę w czterech ścianach nowoczesnych państw w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny, w zależności od tego, jak ktoś chce to interpretować: podczas gdy niektórzy wskazują na kilka głównych władców pochodzących z Europy Wschodniej tła inne szczegóły pewne ruchy podjęte przez społeczności słowackie w Niemczech, które miały na celu uzyskanie większej autonomii.

Choć nie są udane te próby wzmocnienia nie pomogły w kierunku powodowania zmian w delikatnych sprawach, takich jak edukacja, przywileje językowe, a nawet podatki między innymi w rozmiarach przejściowych, które wpłynęły znacznie zachodnich społeczeństw, które znamy dzisiaj.Ponadto nie można zapomnieć o roli niewolników w czasie II wojny światowej, kiedy ich wsparcie uniemożliwiło Hitlerowi plany ekspansji na wschód, dodając ponownie niezbędny element, inaczej niemożliwy do pominięcia przy tworzeniu listy przepisów najbardziej wpływających na nasz obecny paradygmat w sprawach międzynarodowych.